| Home | Browse by band : | 1-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | RSS Feed

UCM Music :: New Lyrics


UCM Music :: Top Lyrics

Gisli Music :: Old Lyrics


UPDATE CHEAT MINILYRICS

F4 - LIU SING YI

F4 - LIU SING YI

Ost Meteor Garden - Liu Sing Yi

[00:24]Wen rou te sing khong
[00:27]ing kai rang ni kan tong
[00:31]wo cai ni sen hou
[00:34]wei ni pu ce yi phien thien khong

[00:38]Pu cun ni nan kuo
[00:41]Thi ni pai phing ci muo
[00:45]Mong siang te cong liang
[00:48]Chien pu tou ciau kei wo

[00:52]Chien ni shou ken ce wo cou
[00:55]Fong cai ta you ce yang
[00:58]Ni yu le wo
[01:01]cai ye pu hui mi lu fang siang

Chorus:
[03:45][03:17][02:20][01:06]Phei ni chi khan liu sing yi
[03:49][03:21][02:24][01:10]luo cai ce ti chiu sang
[03:52][03:24][02:28][01:14]Rang ni te lei
[03:55][03:26][02:30][01:15]Luo cai wo cien pang

[04:00][03:31][02:35][01:21]Yau ni siang sin wo te ai
[04:03][03:35][02:38][01:24]ce khen wei ni yong kan
[04:05][03:38][02:41][01:27]Ni hui khan cien
[04:08][03:40][02:44][01:29]Sing fu te suo cai

[01:38]Sang kan luo thai tuo
[01:41]sin ciu kei wo pau fu
[01:45]Phi cien te yen huo
[01:48]Wo hui thi ni tou kan cou

[01:52]Chan lan te yen yi
[01:55]Ce neng tien cui kan ching
[01:59]ru kuo wo chen muo
[02:02]ing wei wo cen te ai ni

[02:06]Chien ni shou ken ce wo cou
[02:09]Fong cai ta you ce yang
[02:12]Ni yu le wo
[02:15]Gai ye pu hui mi lu fang siang

Chorus

[03:03]Yi he yin cien cien sang khai
[03:06]Sha sia yi pien wen nuan
[03:10]Wo yau fen siang ni yen cong
[03:13]Te lei kuang
Chorus 2x
[03:15]edited by <brOken_2FuN@yahoo.com>